Na czym polega duchowość Zgromadzenia?

Zgodnie z naszymi Konstytucjami:

“Duchowość naszego Zgromadzenia, zakorzeniona w Bożej miłości, wypływa z kontemplacji tajemnicy Nazaretu. Wyraża się ona poszukiwaniem Boga w codzienności i odczytywaniem w świetle wiary wszystkiego, co nas spotyka. Charakteryzuje się prostotą, ukryciem, głębokim zjednoczeniem z Bogiem, wiernością Duchowi Świętemu i pełnieniem woli Bożej, jak to miało miejsce w Najświętszej Rodzinie. Eucharystia – źródło naszego życia duchowego – łączy nas we wspólnoty skupione wokół Chrystusa.” PM 1.2