Jak mam rozeznać swoje powołanie?

Trzeba zacząć od modlitwy. Jezus powołuje do pójścia za Nim i wybiera kogo sam chce (Mk 3,13). Rozeznając swoją drogę życiową, słuchaj Jego głosu. Jezus przemawia w ciszy Twego serca, poprzez słowa Pisma Świętego, ludzi i codzienne wydarzenia.

Jeśli myślisz, że to niemożliwe, aby Jezus powołał także Ciebie, wiedz, że Jego wybory bywają czasem bardzo zaskakujące. (Mt 9,9-13)

W rozeznawaniu może pomóc Ci także inna osoba: spowiednik, kierownik duchowy czy siostra z naszego duszpasterstwa powołań.

Bądź odważna i szukaj!