Czy po wstąpieniu można utrzymywać kontakt z bliskimi i przyjaciółmi?

Można, a nawet trzeba, ponieważ jesteśmy Zgromadzeniem modlącym się za rodziny. Wyjątek stanowi czas nowicjatu. Ze względu na jego specyfikę kontakty te są ograniczone.