Czy siostry mają swoje pieniądze?

Wszystko, co zarabiamy, otrzymujemy w darze,  jest naszym dobrem wspólnotowym. Jak w każdej rodzinie dzielimy się tym, co mamy. Ponadto każda siostra dysponuje niewielką kwotą na drobne wydatki.