Czy są jakieś przeciwwskazania do wstąpienia?

Jest ich „kilka”, m. in. :

– brak dostatecznego zdrowia fizycznego, który byłby poważną przeszkodą w realizacji powołania zakonnego

– niezrównoważenie emocjonalne oraz psychiczne

– brak otwartości i chęci pogłębiania swojej wiary

– niezdolność do życia we wspólnocie, indywidualizm, zamknięcie na drugiego człowieka

– niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie

– niechęć do modlitwy.