Jakie są kryteria przyjęcia do Zgromadzenia?

Musisz być kobietą, katoliczką, bez przeszkód kanonicznych. Nie zapominaj, że najważniejsze jest powołanie i pragnienie pójścia za Jezusem z Nazaretu.