KIM JESTEŚMY

Nazaretanki, to inaczej Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jesteśmy międzynarodowym zgromadzeniem apostolskim, a naszą misją w Kościele jest modlitwa i posługa na rzecz rodziny.

Obecnie pracujemy na 5 kontynentach, w 13 krajach – m.in. w Polsce, we Włoszech, w Anglii, Francji, na Ukrainie i Białorusi, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Ghanie i wielu innych.

Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności z Kościołem i w Kościele. Obejmują one: duszpasterstwo rodzin, nauczanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych, pomoc samotnym matkom oraz chorym i osobom w podeszłym wieku. Podejmujemy również inne prace w odpowiedzi na aktualne potrzeby Kościoła.