NASI ŚWIĘCI

Matka Założycielka

Założycielka Zgromadzenia, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska) urodziła się 12 listopada 1842r. w Roszkowej Woli, niedaleko Warszawy. Przyszła na świat w zamożnej rodzinie Adolfa i Cecylii Siedliskich.
Pomimo słabego zdrowia oraz wielu trudności ze strony rodziny, wspierana przez spowiednika poświęciła się Bogu poprzez życie zakonne. Po uzyskaniu błogosławieństwa od papieża Piusa IX przystąpiła do tworzenia Zgromadzenia i pisania jego Konstytucji. Założyła wiele klasztorów na terenie Polski oraz w innych krajach Europy, jak również w Ameryce Północnej.
Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zmarła w Rzymie 21 listopada 1902. Jej ostatnie słowa: „Miłości, miłości, miłości siostry moje”, to duchowy testament, jaki nam pozostawiła.
Matka czerpała moc duchową ze ścisłej i pełnej miłości relacji z Bogiem oraz ukochania Jego Woli.
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Franciszkę Siedliską w Rzymie 23 kwietnia 1989r.

Bł. Męczennice z Nowogródka

Najdoskonalszy przykład służby rodzinie dała Wspólnota Sióstr z Nowogródka. Jedenaście z nich poniosło śmierć męczeńską, oddając swoje życie za uwięzionych ojców rodzin oraz kapłana – wszyscy zostali ocaleni. Jedyna siostra, która uniknęła aresztowania – s. Małgorzata Banaś, przez wiele lat służyła społeczności nowogródzkiej, podtrzymując w niej ducha religijnego.
Męczennice zostały ogłoszone błogosławionymi 5 III 2000 r., natomiast proces beatyfikacyjny sł. Bożej s. Małgorzaty rozpoczął się 19 II 2003 r.

s. Małgorzata

Służebnica Boża s. Maria Małgorzata (Ludwika Banaś) w Kleczy Dolnej k. Wadowic. Dnia 15 II 1917 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W roku 1934 została skierowana do domu w Nowogródku, gdzie w czasie wojny pracowała w miejscowym szpitalu. Jako jedyna spośród grupy dwunastu Sióstr Nazaretanek uniknęła aresztowania i rozstrzelania przez hitlerowców.
S. M. Małgorzata odnalazła w lesie miejsce stracenia jedenastu współsióstr, była obecna przy ich ekshumacji i złożeniu w grobie przy farze.
Proces beatyfikacyjny s. M. Małgorzaty od Serca Pana Jezusa Konającego w Ogrójcu – Nazaretanki z Nowogródka – rozpoczął się 19 II 2003 r.