DUCHOWOŚĆ I CHARYZMAT

Życie Świętej Rodziny, skupione na Bogu i pełne miłości wzajemnej, zachwyciło naszą Założycielkę, Franciszkę Siedliską, bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Pragniemy tak jak nasza Założycielka kontemplować i naśladować życie Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie poprzez:

  • zjednoczenie z Bogiem, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, odczytywanie woli Bożej w codzienności,
  • miłość wzajemną we wspólnotach,
  • prostotę, otwartość i gościnność,
  • odkrywanie Boga w zwykłych doświadczeniach,
  • umiłowanie Kościoła i modlitwę za Ojca Świętego,
  • codzienną modlitwę i troskę o rodziny.

Modlitwa za rodziny

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.