JUNIORAT

Juniorat czyli okres ślubów czasowych trwa w naszym Zgromadzeniu zasadniczo 5 lat. Jest to czas dojrzewania do podjęcia ostatecznej decyzji o ślubach wieczystych, uczenia się łączenia życia modlitwy i pracy, poznawania kolejnych domów i placówek Zgromadzenia.