ASPIRAT

Jest to etap, trwający najczęściej miesiąc. Rozpoczyna się zazwyczaj wraz z przyjazdem do Zgromadzenia. W tym czasie aspirantka jest zaproszona do włączania się w nasze modlitwy i  prace w oczekiwaniu na rozpoczęcie życia zakonnego.